Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty szkoleń morskich. Ośrodek prowadzi przeszkolenia specjalistyczne dla pracowników gospodarki morskiej na podstawie Konwencji STCW -78/95 i modelowych kursów IMO.

Posiadamy uznanie Ministerstwa Infrastruktury potwierdzone Certyfikatem oraz Certyfikat ISO 9001 zatwierdzony przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. W Ośrodku organizujemy przeszkolenia dla osób, które chcą pierwszy raz podjąć pracę na statkach morskich, śródlądowych, platformach wiertniczych.

Ośrodek prowadzi także przeszkolenia uaktualniające oraz kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych przed Morską Komisją Egzaminacyjną dla marynarzy i rybaków.

Wszystkie przeszkolenia w Ośrodku realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014r. Dz.U. z 2014r poz 239 "W sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich." - Załączniki nr 1, 2 i 3. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018r Dz.U. z 2018r poz.802 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. Na podstawie odbytych w Ośrodku przeszkoleń Polska Administracja Morska wystawia międzynarodowe dokumenty uprawniające do pracy na statkach morskich w kraju i na całym świecie.

  Do przeszkoleń realizowanych w naszym Ośrodku należą:
 • 1. Podstawowe przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony:
  • - przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
  • - przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
  • - przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • - przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

 • 2. Przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym:
  • - przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej - stopień wyższy
  • - przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym - Medical Care
  • - przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopnień wyższy
  • - przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika
  • - przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej
  • - przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
  • - przeszkolenie oficera ochrony statku
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym - Medical Care
  • - przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika
  • - przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

 • 3. Dodatkowe przeszkolenia specjalistyczne:
  • - przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem
  • - przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
  • - przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
  • - w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych
  • - w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu
  • - oficer ochrony obiektów portowych /PFSO/
  • - oficer ochrony armatora /CSO/


 • W Ośrodku organizujemy również szkolenia:
  • - przygotowujące do egzaminu przed Komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej na „Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC” oraz „Operatora radiotelefonisty VHF”
  • - teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminów przed Komisją Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na patenty i licencje motorowodne

Dla osób, które odbywają 4 kursy w naszym Ośrodku stosujemy zniżki, a dla grup zorganizowanych powyżej 10–ciu osób istnieje możliwość negocjacji cen kursu oraz zmiany terminów szkoleń i dodatkowych kursów.

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00

Certyfikat uznania Certyfikat ISO
 • Patenty motorowodne

  Zapraszamy na spotkania przygotowujące do egzaminu na patent Sternika Motorowodnego, Sternika Morskiego oraz Holowanie Narciarza.

  26-28.06.2024r. - Zapraszamy na przygotowanie do Egzaminu na Patent Sternika Motorowodnego.
  Egzamin 29.06.2024r.

  Więcej informacji pod numerem telefonu 600-909-200.
  ZAPRASZAMY

 • Ratownik Morski i Starszy Ratownik Morski

  Zapraszamy na pełne i uaktualniające szkolenia Ratownika Morskiego
  oraz Starszego Ratownika Morskiego.


  13.06.2024r. - Zapraszamy na Uaktualnienie Ratownika Morskiego.

  Więcej informacji pod numerem telefonu: 600-909-200.

 • Udzielanie Pierwszej Pomocy Medycznej oraz Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym - Medical Care.

  Zapraszamy na szkolenia medyczne.

  21.06.2024r. - Zapraszamy na szkolenie Elementarne Zasady Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej.

  Więcej informacji pod numerem telefonu: 600-909-200.

 • Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS

  Zapraszamy na spotkanie przygotowujące do egzaminu SRC.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 600-909-200.

 • Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”

  Rozpoczęliśmy współpracę z Organizacją Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”.

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem
  www.omk.org.pl

  Ulotka informacyjna OMK dla osób, które podejmują prace na morzu po raz pierwszy.

Harmonogram kursów

  • Kurs Rodzaj kursu Czerwiec Opłata za kurs*
   Kurs bezpieczeństwa wg Konwencji STCW 78/95 Szkolenie pełne 17-23 1100 PLN (Rabat)
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Szkolenie pełne 17-18 340 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Uaktualnienie certyfikatu 10, 25 280 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Szkolenie pełne 19-20 340 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Uaktualnienie certyfikatu 11, 26 280 PLN
   Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna Szkolenie pełne 22-23 270 PLN
   Elementarna Pomoc Medyczna - Stopień Podstawowy Szkolenie pełne 21 250 PLN
   Problematyka ochrony na statku Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony Szkolenie pełne 20 200 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 420 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Uaktualnienie certyfikatu 12 280 PLN
   Pierwsza Pomoc Medyczna - Stopień wyższy Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Opieka Medyczna Nad Chorym Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 580 PLN
   Opieka Medyczna Nad Chorym Uaktualnienie certyfikatu 03 280 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 370 PLN
   Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 04-06 450 PLN
   Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 13 250 PLN
   Starszy Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 950 PLN
   Starszy Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 450 PLN
   Kierowanie tłumem Szkolenie pełne 24 200 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich Szkolenie pełne 24 200 PLN
   Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczącego zachowań ludzkich Szkolenie pełne 07, 14 270 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 420 PLN
   Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Kurs w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Oficer Ochrony Statku /SSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 600 PLN
   Oficer Ochrony Armatora /CSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 600 PLN
   Oficer Ochrony Obiektów Portowych Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 600 PLN
   Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS - short range* Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 550 PLN

   *UWAGA: Podane opłaty za kurs nie zawierają ceny certyfikatu Urzędu Morskiego. Certyfikat + 20 PLN
   **Kolorem czerwonym oznaczone są terminy kursów, na które wyczerpany został limit miejsc.
   Harmonogram i ceny mogą ulec zmianie.

   Do pobrania wyciąg pływania - (należy wydrukować obustronnie na jednej kartce)

Dane adresowe


Ośrodek Szkolenia Morskiego LIBRA
ul.Portowa 37
78-100 Kołobrzeg
tel/fax 94 355 47 45
tel. kom. 600 909 200
e-mail: info@szkoleniamorskie.pl

PKO BP
93 1020 2821 0000 1502 0148 4245

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

Napisz do nas