UWAGA

Od 31.05.2021r. Ośrodek LIBRA prowadzi szkolenia stacjonarne. Zapisy mailowe i telefoniczne. Zapraszamy.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 600-909-200

Wszystkich marynarzy, których dokumenty i certyfikaty utraciły ważność prosimy o zapoznanie się z
wytycznymi dotyczącymi przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty szkoleń morskich. Ośrodek prowadzi przeszkolenia specjalistyczne dla pracowników gospodarki morskiej na podstawie Konwencji STCW -78/95 i modelowych kursów IMO.

Posiadamy uznanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej potwierdzone Certyfikatem oraz Certyfikat ISO 9001 zatwierdzony przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. W Ośrodku organizujemy przeszkolenia dla osób, które chcą pierwszy raz podjąć pracę na statkach morskich, śródlądowych, platformach wiertniczych.

Ośrodek prowadzi także przeszkolenia uaktualniające oraz kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych przed Morską Komisją Egzaminacyjną dla marynarzy i rybaków.

Wszystkie przeszkolenia w Ośrodku realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014r. Dz.U. z 2014r poz 239 "W sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich." - Załączniki nr 1, 2 i 3. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018r Dz.U. z 2018r poz.802 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. Na podstawie odbytych w Ośrodku przeszkoleń Polska Administracja Morska wystawia międzynarodowe dokumenty uprawniające do pracy na statkach morskich w kraju i na całym świecie.

  Do przeszkoleń realizowanych w naszym Ośrodku należą:
 • 1. Podstawowe przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony:
  • - przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
  • - przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
  • - przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • - przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

 • 2. Przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym:
  • - przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej - stopień wyższy
  • - przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym - Medical Care
  • - przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopnień wyższy
  • - przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika
  • - przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej
  • - przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
  • - przeszkolenie oficera ochrony statku
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym - Medical Care
  • - przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika
  • - przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

 • 3. Dodatkowe przeszkolenia specjalistyczne:
  • - przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem
  • - przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
  • - przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
  • - w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych
  • - w zakresie znajomości Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu
  • - oficer ochrony obiektów portowych /PFSO/
  • - oficer ochrony armatora /CSO/

 • 4. Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych przed Morską Komisją Egzaminacyjną na świadectwa i dyplomy:
  • - na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarz wachtowy
  • - na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo motorzysta wachtowy

 • W Ośrodku organizujemy również szkolenia:
  • - przygotowujące do egzaminu przed Komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej na „Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC” oraz „Operatora radiotelefonisty VHF”
  • - teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminów przed Komisją Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na patenty i licencje motorowodne

Dla osób, które odbywają 4 kursy w naszym Ośrodku stosujemy zniżki, a dla grup zorganizowanych powyżej 10–ciu osób istnieje możliwość negocjacji cen kursu oraz zmiany terminów szkoleń i dodatkowych kursów.

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00

Certyfikat uznania Certyfikat ISO
 • Ratownik Morski i Starszy Ratownik Morski

  Zapraszamy na pełne i uaktualniające szkolenia Ratownika Morskiego
  oraz Starszego Ratownika Morskiego.


  04.12.2021r. - Zapraszamy na Uaktualnienie Starszego Ratownika.

  Więcej informacji pod numerem telefonu: 600-909-200.

 • Udzielanie Pierwszej Pomocy Medycznej oraz Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym - Medical Care.

  Zapraszamy na szkolenia medyczne.

  26.11.2021r. - Elementarne Zasady Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej.

  Więcej informacji pod numerem telefonu: 600-909-200.

 • Patenty motorowodne

  Zapraszamy na spotkania przygotowujące do egzaminu na patent Sternika Motorowodnego, Sternika Morskiego oraz Holowanie Narciarza.  Więcej informacji pod numerem telefonu 600-909-200.
  ZAPRASZAMY

 • Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS

  Zapraszamy na spotkanie przygotowujące do egzaminu SRC.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 600-909-200.

 • SeaMan'sBook

  Rozpoczęliśmy współpracę z nowo powstałą aplikacją dla marynarzy SeaMan'sBook.

  Aplikacja jest absolutną nowością na rynku, a więcej informacji można użyskać po adresem www.seamansbook.eu

 • Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”

  Rozpoczęliśmy współpracę z Organizacją Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”.

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem
  www.omk.org.pl

Harmonogram kursów

  • Kurs Rodzaj kursu Listopad Opłata
   Kurs bezpieczeństwa wg Konwencji STCW 78/95 Szkolenie pełne 22-29 880 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Szkolenie pełne 22-23 300 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Uaktualnienie certyfikatu 19 230 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Szkolenie pełne 24-25 300 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Uaktualnienie certyfikatu 18 230 PLN
   Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna Szkolenie pełne 27-29 250 PLN
   Elementarna Pomoc Medyczna - Stopień Podstawowy Szkolenie pełne 26 220 PLN
   Problematyka ochrony na statku Szkolenie pełne 13 180 PLN
   Kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony Szkolenie pełne 25 180 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Uaktualnienie certyfikatu 16 230 PLN
   Pierwsza Pomoc Medyczna - Stopień wyższy Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Opieka Medyczna Nad Chorym Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 550 PLN
   Opieka Medyczna Nad Chorym Uaktualnienie certyfikatu Według zapotrzebowania 230 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 400 PLN
   Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 12,15, 25 230 PLN
   Starszy Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 900 PLN
   Starszy Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 400 PLN
   Kierowanie tłumem Szkolenie pełne 30 180 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich Szkolenie pełne 30 180 PLN
   Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczącego zachowań ludzkich Szkolenie pełne 10 250 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Kurs w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Oficer Ochrony Statku /SSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 450 PLN
   Oficer Ochrony Armatora /CSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 450 PLN
   Oficer Ochrony Obiektów Portowych Szkolenie pełne 08-10 450 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1200 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo motorzysty wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1800 PLN
   Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS - short range* Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 450 PLN
   *kolorem czerwonym oznaczone są terminy kursów, na które wyczerpany został limit miejsc

   Do pobrania wyciąg pływania - (należy wydrukować obustronnie na jednej kartce)

  • Kurs Rodzaj kursu Grudzień Opłata
   Kurs bezpieczeństwa wg Konwencji STCW 78/95 Szkolenie pełne 880 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Szkolenie pełne 300 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Uaktualnienie certyfikatu 230 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Szkolenie pełne 300 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Uaktualnienie certyfikatu 230 PLN
   Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna Szkolenie pełne 250 PLN
   Elementarna Pomoc Medyczna - Stopień Podstawowy Szkolenie pełne 220 PLN
   Problematyka ochrony na statku Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 180 PLN
   Kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 180 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Uaktualnienie certyfikatu 02 230 PLN
   Pierwsza Pomoc Medyczna - Stopień wyższy Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Opieka Medyczna Nad Chorym Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 550 PLN
   Opieka Medyczna Nad Chorym Uaktualnienie certyfikatu Według zapotrzebowania 230 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 400 PLN
   Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 01 230 PLN
   Starszy Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 900 PLN
   Starszy Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 04 400 PLN
   Kierowanie tłumem Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 180 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 180 PLN
   Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczącego zachowań ludzkich Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 250 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Kurs w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Oficer Ochrony Statku /SSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 450 PLN
   Oficer Ochrony Armatora /CSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 450 PLN
   Oficer Ochrony Obiektów Portowych Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 450 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1200 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo motorzysty wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1800 PLN
   Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS - short range* Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 450 PLN
   *kolorem czerwonym oznaczone są terminy kursów, na które wyczerpany został limit miejsc

   Do pobrania wyciąg pływania - (należy wydrukować obustronnie na jednej kartce)

Dane adresowe


Ośrodek Szkolenia Morskiego LIBRA
ul.Portowa 37
78-100 Kołobrzeg
tel/fax 94 355 47 45
tel. kom. 600 909 200
e-mail: info@szkoleniamorskie.pl

PKO BP
93 1020 2821 0000 1502 0148 4245

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

Napisz do nas