• Patenty motorowodne

  Zapraszamy na spotkania przygotowujące do egzaminu na patent Sternika Motorowodnego oraz Sternika Morskiego. Zapisy trwają.

  Więcej informacji pod numerem telefonu 600-909-200.

 • Ratownik Morski

  Szkolenie odnawiające certyfikat Ratownika Morskiego już w najbliższy piątek: 28.04.'17
  ZAPRASZAMY.

 • SeaMan'sBook

  Rozpoczęliśmy współpracę z nowo powstałą aplikacją dla marynarzy SeaMan'sBook.
  Aplikacja jest absolutną nowością na rynku, a więcej informacji można użyskać po adresem www.seamansbook.eu

Witamy w Ośrodku Szkolenia Morskiego „Libra” w Kołobrzegu

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty szkoleń morskich. Ośrodek prowadzi przeszkolenia specjalistyczne dla pracowników gospodarki morskiej na podstawie Konwencji STCW -78/95 i modelowych kursów IMO.

Posiadamy uznanie Polskiej Administracji Morskiej potwierdzone certyfikatem Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Certyfikat ISO 9001 zatwierdzony przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków. W Ośrodku organizujemy przeszkolenia dla osób, które chcą pierwszy raz podjąć pracę na statkach morskich, śródlądowych, platformach wiertniczych.

Ośrodek prowadzi także przeszkolenia uaktualniające oraz kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych przed Morską Komisją Egzaminacyjną dla marynarzy i rybaków.

Wszystkie przeszkolenia i kursy w Ośrodku realizowane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 05 lutego 2014r. Dz.U. z 2014r poz 239 "W sprawie ramowych programów przeszkoleń dla załóg statków morskich." - Załączniki nr 1, 2 i 3. Na podstawie odbytych w Ośrodku przeszkoleń Polska Administracja Morska wystawia międzynarodowe dokumenty uprawniające do pracy na statkach morskich w kraju i na całym świecie.

  Do przeszkoleń realizowanych w naszym Ośrodku należą:
 • 1. Podstawowe przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony:
  • - przeszkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
  • - przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
  • - przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • - przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

 • 2. Przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, w tym:
  • - przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej - wyższy
  • - przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopnień wyższy
  • - przeszkolenie w zakresie przeszkolenia w celu uzyskania świadectwa ratownika
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej
  • - przeszkolenie dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony
  • - przeszkolenie oficera ochrony statku
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień podstawowy
  • - przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy
  • - przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika
 • 3. Dodatkowe przeszkolenia specjalistyczne:
  • - przeszkolenie w zakresie kierowania tłumem
  • - przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
  • - przeszkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich
  • - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro
  • - oficer ochrony obiektów portowych /PFSO/
  • - oficer ochrony armatora /CSO/

 • 4. Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych przed Morską Komisją Egzaminacyjną na świadectwa i dyplomy:
  • - marynarz wachtowy
  • - motorzysta wachtowy

 • W Ośrodku organizujemy również szkolenia:
  • - przygotowujące do egzaminu przed Komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej na „Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – SRC” oraz „Operatora radiotelefonisty VHF”
  • - teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminów przed Komisją Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego na patenty i licencje motorowodne

Dla osób, które odbywają 4 kursy w naszym Ośrodku stosujemy zniżki, a dla grup zorganizowanych powyżej 10–ciu osób istnieje możliwość negocjacji cen kursu oraz zmiany terminów szkoleń i dodatkowych kursów.

Informacje i zapisy w biurze Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00

Certyfikat uznania Certyfikat ISO

Harmonogram kursów

  • Kurs Rodzaj kursu Kwiecień Opłata
   Kurs bezpieczeństwa wg Konwencji STCW 78/95 Szkolenie pełne 03-08 700 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Szkolenie pełne 03-04 240 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Uaktualnienie certyfikatu 04, 12, 19, 26 150 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Szkolenie pełne 05-06, 18-19 240 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Uaktualnienie certyfikatu 05, 13, 20, 27 150 PLN
   Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna Szkolenie pełne 06-08 200 PLN
   Elementarna Pomoc Medyczna - Stopień Podstawowy Szkolenie pełne 07 180 PLN
   Problematyka ochrony na statku Szkolenie pełne 10 150 PLN
   Kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony Szkolenie pełne 04 150 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Uaktualnienie certyfikatu Według zapotrzebowania 150 PLN
   Pierwsza Pomoc Medyczna - Stopień wyższy Szkolenie pełne 07-08 250 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 20 - 21 350 PLN
   Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 13, 28 150 PLN
   Kierowanie tłumem Szkolenie pełne 10 150 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich Szkolenie pełne 10 150 PLN
   Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczącego zachowań ludzkich Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Kurs w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Oficer Ochrony Statku /SSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Oficer Ochrony Armatora /CSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Oficer Ochrony Obiektów Portowych Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1100 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo motorzysty wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1200 PLN
   Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS - short range* Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
  • Kurs Rodzaj kursu Maj Opłata
   Kurs bezpieczeństwa wg Konwencji STCW 78/95 Szkolenie pełne 08-13 700 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Szkolenie pełne 08-09 240 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Uaktualnienie certyfikatu 09, 17, 24, 30 150 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Szkolenie pełne 10 - 11 240 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Uaktualnienie certyfikatu 10, 18, 25, 31 150 PLN
   Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna Szkolenie pełne 11-13 200 PLN
   Elementarna Pomoc Medyczna - Stopień Podstawowy Szkolenie pełne 12 180 PLN
   Problematyka ochrony na statku Szkolenie pełne 15 150 PLN
   Kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony Szkolenie pełne 09 150 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Uaktualnienie certyfikatu 16 150 PLN
   Pierwsza Pomoc Medyczna - Stopień wyższy Szkolenie pełne 12-013 250 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 350 PLN
   Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 26 150 PLN
   Kierowanie tłumem Szkolenie pełne 23 150 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich Szkolenie pełne 23 150 PLN
   Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczącego zachowań ludzkich Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Kurs w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Oficer Ochrony Statku /SSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Oficer Ochrony Armatora /CSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Oficer Ochrony Obiektów Portowych Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1100 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo motorzysty wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1200 PLN
   Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS - short range* Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
  • Kurs Rodzaj kursu Czerwiec Opłata
   Kurs bezpieczeństwa wg Konwencji STCW 78/95 Szkolenie pełne 05-10 700 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Szkolenie pełne 05-06 240 PLN
   Indywidualne Techniki Ratunkowe Uaktualnienie certyfikatu 06, 14, 21, 28 150 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Szkolenie pełne 07-08 240 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia podstawowego Uaktualnienie certyfikatu 07, 15, 22, 29 150 PLN
   Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna Szkolenie pełne 08-10 200 PLN
   Elementarna Pomoc Medyczna - Stopień Podstawowy Szkolenie pełne 09 180 PLN
   Problematyka ochrony na statku Szkolenie pełne 12 150 PLN
   Kurs dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony Szkolenie pełne 06 150 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 300 PLN
   Przeciwpożarowy stopnia wyższego Uaktualnienie certyfikatu 13 150 PLN
   Pierwsza Pomoc Medyczna - Stopień wyższy Szkolenie pełne 09-10 250 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg łodzi rybackich w żegludze krajowej Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 350 PLN
   Ratownik Morski Szkolenie pełne z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń Według zapotrzebowania 350 PLN
   Ratownik Morski Uaktualnienie certyfikatu z egzaminem w naszym Ośrodku Szkoleń 30 150 PLN
   Kierowanie tłumem Szkolenie pełne 23 150 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich Szkolenie pełne 23 150 PLN
   Kurs w zakresie zarządzania kryzysowego i dotyczącego zachowań ludzkich Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Kurs w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu Ro-Ro Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Przewóz ładunków niebezpiecznych HAZMAT Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Kurs w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczeniu Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 200 PLN
   Oficer Ochrony Statku /SSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Oficer Ochrony Armatora /CSO/ Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Oficer Ochrony Obiektów Portowych Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1100 PLN
   Kurs na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo motorzysty wachtowego Szkolenie pełne (szkolenie kwalifikacyjne do egzaminu przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną) Według zapotrzebowania 1200 PLN
   Operator łączności bliskiego zasięgu GMDSS - short range* Szkolenie pełne Według zapotrzebowania 400 PLN

Dane adresowe


Ośrodek Szkoleń Morskich LIBRA
ul.Portowa 37
78-100 Kołobrzeg
tel/fax 94 355 47 45
tel. kom. 600 909 200
e-mail: info@szkoleniamorskie.pl

Credit Agricole
17 1940 1076 3160 9003 0000 0000

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 9:00 - 15:00

Napisz do nas